Најчитани прашања и одговори

Како се основа невладина организација?

Студент

Прашање:


Повеќе

Сајбер булинг

Анонимно

Прашање:

Еден соученик ми се заканува на Фејсбук и ме навредува со погрдни зборови. Што можам да направам?


Повеќе

Како ќе ми се бројат отсуствата од работа ако се заразам од Ковид -19? Дали треба да земам боледување, дали ќе ми се скратат денови од одмор или пак државата има некој друг систем кога станува збор за отсуство од работа поради заразеност од Ковид-19?

Загрижена

Прашање:


Повеќе

Дали може да го изгубам правото на студирање во државна квота?

Марио

Прашање:


Повеќе

Пријавување во Агенција за вработување

Христина

Прашање:

Моето прашање се однесува за пријавување како активен барател во Агенцијата за вработување. Веќе еден месец се имам пријавено, мојата наредна пријава е на 10-ти мај 2014 година и тоа е сабота...


Повеќе

Предвремено полагање на испити

Лидија

Прашање:

Здраво, јас сум студентка на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје. Имам еден проблем, порадти тоа што морав да правам операција немав време и не успеав да ги положам испитет...


Повеќе

Моментално сум редовен студент на државен факултет, но сакам паралелно со студиите и да работам. Кои се моите права во врска со ова, дали можам да имам работен ангажман додека сум запишан на редовни студии и каков вид на ангажман ми е дозволен?

n0ise

Прашање:


Повеќе

Волонтерска книшка

Златка

Прашање:

Една недела водам борба со една госпоѓа која е вработена во подрачното одделение на Министерството за труд и социјална политика во Струга и се обидувам да ја убедам да ми издаде волонтерска книшка...


Повеќе

Прекршочна постапка за неплатен билет во јавен превоз

Дац

Прашање:


Повеќе

На кој начин може ученик во средно образование да заврши повеќе години во една година?

Марко

Прашање:


Повеќе

Студии во мирување

Машински факултет Петар

Прашање:

Здраво, кои се потребните документи за промена на личната карта? Роден сум во Битола и личната карта ми се води во Битола. Моментално живеам во Скопје и сакам да ја променам личната карта тука...


Повеќе

Потребни документи за промена на лична карта

Петар

Прашање:

Здраво, кои се потребните документи за промена на личната карта? Роден сум во Битола и личната карта ми се води во Битола. Моментално живеам во Скопје и сакам да ја променам личната карта тука...


Повеќе

Потребен просек за запишување на магистерски студии

Ивана

Прашање:

Јас сум студент на Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје. Ме интересира дали кога би сакала да запишам магистерски студии е потребно да имам просек 8.5 од сите три години?


Повеќе

Поднесување на приговор

Елена

Прашање:

Каде да се пожалам за професори за кои сметам дека не предаваат, ниту оценуваат правилно. Веќе се обидов кај одговорните во училиште, но без успех, најверојатно се штитат меѓусебно...


Повеќе

Предвремено полагање на испит

Давид

Прашање:

Студирам на Факултетот за туризам и бизнис логистика во Скопје при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Јас сум студент кој ќе оди во Соединетите Американски...


Повеќе

Задоцнето уплаќање на партиципација за студирање

Стефан

Прашање:

Доцнам со уплаќање на партиципацијата за студирање цела академска година, ниту сум полагал колоквиум/испит во текот на оваа академска година...


Повеќе

Студирање на два факултета

Вилдан

Прашање:

Доколку сум запишан како редовне студент на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при УКИМ, дали можам паралелно да запишвам уште еден факултет (исто во склоп на УКИМ) и како би одела процедурата?


Повеќе

Уверение за завршен циклус на студии

Елена Кузмановска

Прашање:

Уплатив за издавање на уверение за завршен циклус на студии и еве веќе 3 месеци го чекам истото, а ми треба за аплицирање за работа. Каде да се обратам?


Повеќе

Здраствено осигурување за невработено лице

Сања

Прашање:

Како би можела здравствено да се осигурам за невработено лице и кои документи ми се потребни?


Повеќе

Дали ми важат уплатените испити за идната сесија

Аленос

Прашање:


Повеќе

* Оваа содржина е направена во рамки на проектот „Квалитетни образовни политики и можности за младите“, финансиран од Фондацијата Отворено општество Македонија.“

img
img