About Image

Прашања и Одговори

Почетна / Прашања и Одговори

Дали државна матура може да ја преполагам следната година зошто не сум задоволна од добиените оценки годинава?


Прашање

Дали државна матура може да ја преполагам  следната година зошто не сум задоволна од добиените оценки годинава?


Одговор

Согласно Правилникот за полагање на државна матура, кандидатите кои успешно ја положиле државната матура и сакаат да го подобрат успехот од еден или повеќе предмети може повторно да полагаат наредната учебна година во јунскиот испитен рок. Согласно овој Правилник, на кандидатот му се утврдува оценката што ја постигнал на повторното полагање. Ова право кандидатите може да го искористат само еднаш. Повеќе информации можете да најделе во Правилникот, чл. 51 од истиот.