About Image

Прашања и Одговори

Почетна / Прашања и Одговори

Дали е можно во тек на студиите доколку се ослободи место во државна квота, имам шанси да се префрлам?


Прашање

 Дали е можно во тек на студиите доколку се ослободи место во државна квота, имам шанси да се префрлам?


Одговор

Според Конкурост објавен од УКИМ оваа година, и Договорот за студирање на медицински факултет, студентите запишани во приватна квота надоместокот го плаќаат во текот на целокупното студирање до дипломирањето без право на ослободување од надоместокот. Меѓутоа, најдобро е да се обратите во студентски прашања на Медицински факултет со цел да Ве информираат дали можеби факултетот има донесено некаква Одлука со која се  дозволува прместување од приватна во државна квота и со тоа намалување на надоместокот за студирање.