About Image

Прашања и Одговори

Почетна / Прашања и Одговори

Ослободени од плаќање партиципација во прва година на Факултет за Општа медицина?


Прашање

Дали на медицински факултет во Скопје студентите запишани на Општа медицина кои се во првите 10 рангирани при прием годинава се ослободени од плаќање партиципација во прва година?


Одговор

Да. И оваа година согласно Одлука за доделување на стипендии на студентите на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј,, во Скопје,  првите 10 кандидати на ранг-листата, примени во категоријата редовни студенти во државна квота на медицински факултетот, во прва година во учебната 2020/2021 година им се доделува стипендија од страна на УКИМ и се ослободени од партиципација.Стипендијата опфаќа покривање на трошоците за партиципација на студирањето во државна квота за една учебна година.

http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Analiza-zapishani-I_ciklus-2020_21.pdf