About Image

Прашања и Одговори

Почетна / Прашања и Одговори

Дали може да се откажам од сместувањето во студентски дом?


Прашање

Дали може да се откажам од сместувањето во студентски дом? На пример прв семестар да плаќам и да седам во дом, а втор семестар да се иселам од домот во стан и да не го плаќам повеќе?


Одговор

Да, може да се откажете од сместувањето во студентски дом и потоа да се иселите од домот. Обратете се лично во управата на студентскиот дом каде што престојувате со цел навремено да ги информирате за вашите намери и да избегнете несакани трошоци, како на пример да треба да платите цел месец, а сте престојувале само неколку дена од тековниот.